top of page

Авторски контрол

Без компромиси

Авторският надзор и контрол е съществено и важно звено в цялата верига - проект/изпълнение. Това е допълнителна гаранция за пълно придържане към одобрения от Вас проект, с възможност за бързо реагиране при възникнали проблеми при изпълнението и контрол върху качеството. Решението да се обвържем с подобен ангажимент е изключително Ваше, ние само Ви запознаваме с тази възможност. Спецификата на подобна услуга, свързана с по-пряка ангажираност от наша страна извън процеса на проектиране, необходимите по-чести посещения и разходи свързани с това, налагат отделна договорна обвързаност между нас.

Please reload

bottom of page