top of page

Помощни средства към Вашият 3D проект.

Получавате в нагледен и разбираем вид:

- схеми на осветлението и електрическата инсталация, свързани с хоризонталното и вертикално позициониране на различните изводи, предмет на идейния проект;

- схеми на ВиК инсталация и нейното позициониране, предмет на идейния проект;

- схеми, разрези и шаблони на пространствени промени в интериора или екстериора, свързани с гипсокартон или други пластични материали;

- схеми и разгъвки на редене на фаянс, теракота или други облицовъчни материали, свързани с фигурални композиции при различни подови настилки и стенни облицовки, с количествена сметка към тях;

- схеми и мостри на оцветяване, ефектни мазилки, тапети, дамаски или друг вид декориране;

- схеми и чертежи на мебелите(с изключение на готовите от търговската мрежа), с предложение за вида и цвета на материалите;

- схеми на допълнителни аксесоари и акценти, залегнали в интериорния проект(авторски врати, профили, рамки, пана, витражи и др.).

 

Изготвянето на шаблони, фотоизображения, клипарт, картини и други изобразителни средства като допълнителни акценти в идейния проект са предмет на допълнително договаряне.

Please reload

bottom of page