top of page

Реализацията

Към действителността

Подготвителните работи и самата реализация на одобрения проект са предмет на Ваша преценка и организация. Ние от своя страна можем да помогнем с предложения за изпълнители в различните области, както и с информация за изгодните и качествени източници на материали, оборудване и обзавеждане, а при Ваше желание и договореност - да се ангажираме и с тяхната доставка. Излишно е да изброяваме марки, производители и вносители, както го правят много от нашите колеги - от една страна те често не Ви говорят нищо, а от друга - почти всеки дизайнер ги ползва. Наш ангажимент е, при заявено от Вас желание, да участваме и Ви консултираме при избора на различни елементи в изпълнението и обзавеждането, свързано с одобрения проект. 

Коректно е обаче да отбележим, че ако Вие сте твърде отдалечени от нас, е необходима допълнителна договореност за командировъчни, свързани както с тази отдалеченост, така и с честотата на необходимите посещения във Вашия обект или в търговските обекти при съвместен избор на материали, оборудване или обзавеждане.

Please reload

bottom of page