top of page

Вашият 3D проект

Безспорно предимство

Виртуалната реалност на Вашия 3D идеен проект гарантира 99% спокойствие, че това което виждате, харесвате и одобрявате ще стане в действителност. Предоставяме Ви изпълним проект, съобразен с възможностите на различните изпълнители и предлагането на българския и световен пазар, подкрепен с необходимата помощна документация и средства.

Идея и стил

В идейният проект намират отражение както Вашите предпочитания и стилова ориентация, с които предварително се запознаваме, така и нашите идеи, въплатени в творческия замисъл и концепция.

До пълно одобрение

Изготвеният проект не е окончателен, той подлежи на Вашия коментар и корекция и търпи промени до пълното му одобрение от Ваша страна. Целта е да постигнем пълната архитектоника на участващите елементи в пространството.

Please reload

bottom of page